Algemene Voorwaarden

Welkom bij Laser Beste Prijs! Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van onze website, laserchina.com, inclusief alle inhoud, functies en diensten aangeboden door Laser Best Price Co., Ltd. (“Laser Best Price”, “wij”, “ons, ” of “onze”). Door onze website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u onze website niet te gebruiken.

1. Gebruikersovereenkomst

Door onze website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met het naleven van deze Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving. U stemt er ook mee in zich te houden aan eventuele aanvullende richtlijnen of regels die op onze website worden geplaatst. Het niet naleven van deze voorwaarden kan resulteren in beëindiging van uw toegang tot onze website en diensten.

2. Servicevoorwaarden

Onze diensten worden geleverd op een ‘as is’- en ‘asavailable’-basis. Wij garanderen de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van onze website of diensten niet. Wij behouden ons het recht voor om elk aspect van onze website of diensten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. In geval van verstoring of onderbreking van onze diensten zullen wij redelijke inspanningen leveren om de functionaliteit zo snel mogelijk te herstellen.

3. Reparatieprocedures

Tijdens de beoordelingsperiode voeren wij online reparaties uit volgens bankkanalen. Als u problemen ondervindt met uw bestelling of onze diensten, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. Wij zullen met u samenwerken om eventuele problemen op te lossen en uw tevredenheid te garanderen.

4. Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Cyprus. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Cyprus.

5. Neem contact met ons op

Als u vragen, opmerkingen of feedback heeft over deze Algemene Voorwaarden of onze diensten, neem dan contact met ons op via:

Bedrijfsnaam: Laser Best Price Co., Ltd.

Adres: 495 Yuejin South Road, Xinhai Town, Chongming District, Shanghai

E-mail: info@laserchina.com

6. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan ​​door de wet, is Laser Best Price niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van onze website of diensten, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In geen geval zal onze totale aansprakelijkheid groter zijn dan het bedrag dat u heeft betaald voor de producten of diensten die u via onze website hebt gekocht.

7. Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Laser Best Price, haar dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en partners te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten of uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met uw overtreding van deze Algemene Voorwaarden of uw gebruik van onze website of diensten.

8. Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen geldig en afdwingbaar voor zover toegestaan ​​door de wet.

9. Wijzigingen in de voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden onmiddellijk van kracht zodra ze op onze website worden geplaatst. We raden u aan deze voorwaarden regelmatig te controleren op updates.

Door onze website te bezoeken of te gebruiken, erkent u dat u deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Bedankt dat u voor Laser Beste Prijs hebt gekozen!